!!!!!  โปรโมชั่นวันนี้ จ่ายล่วงหน้า   6 เดือน   แถม 1 เดือน 
และ จ่ายล่วงหน้า 10 เดือน  แถม 2 เดือน !!!!!- Co-Location CSLoxinfo Cyberworld, Proen


Rack 1u 2500 บาท
Mini PC Slim Delux b-166 หรือใกล้เคียง 2000 บาท
Atom Case 1000 บาท

PC Tower @ Proen , On IDC [ เมืองทอง ], Worldweb

2500 บาท

 

  Home           Web Hosting           Server - Co-location           Domain          About Us           Contact Us
Online Services by www.os.in.th